Medzinárodný festival Bienále animovaného filmu – BAB Bratislava 2022 aj v Trnavskom regióne

BAB titul obr

Hlavným organizátorom 16. ročníka Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava 2022 bola BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti a mládež Bratislava. Festival sa konal v termíne, od 3. do 9. októbra 2022. Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko boli opäť partnermi podujatia. Ponuku na partnerstvo nám ponúkol programový riaditeľ BAB Mgr. art. Tomáš Danay.

Filmy boli rozdelené podľa vekovej prístupnosti na kategórie S1 a S2 – pre deti do 6 rokov, M1 a M2 – pre deti od 7-10 rokov, L1 a L2 pre deti od 11 – 14 rokov, XL1 a XL2 – pre deti od 15 – 18 rokov a kategória JUNIOR – filmy tvorené deťmi do 15 rokov. Festival sa realizoval hybridnou formou. Diváci mohli sledovať filmy on-line, na obrazovkách RTVS aj priamo v kinách.

O víťazoch cien udeľovaných na festivale rozhodovala medzinárodná porota v zložení: Julia Ocker (Nemecko), Martin Smatana (SK), Géza M. Tóth (Maďarsko),doc. Patrik Pašš ArtD. (SK), Ľudmila Cviková (SK), Ditte Lundsgaard Nielsen (Dánsko).  Porota z 1300 filmov na projekciu vybrala 93 filmov.

Hlavnú cenu festivalu – CENU VIKTORA KUBALA za najlepší film získali Emilie Pigeard a Urška Djukič za  film Babkin sexuálny život (Slovinsko)

zvláštnu cenu PRIX KLINGSOR získal Koji Yamamura (Japonsko) za celoživotnú tvorbu zameranú pre deti

Cenu sv. Vojtecha získala Joanna Kozuch za film Bolo raz jedno more (SR)

Čestnú medailu Albína Brunovského Husko Hulsing (NL) a Eva Gubčová (SR)

Cenu detského diváka získala Desirae Witte za film Jesenný pád (CAN)

Cenu UNICEF Film získal Nicolas Keppens za film Veľkonočné vajíčka (Belgicko) 

Cena ECFA získala Lucie Sunková za film Zuza v záhrade (CZ)

Cena DAFilms Junior získala Katarína Kerekešová (SK) za film Epizóda Záhrada zo seriálu Mimi a Líza

Prémia Literárneho fondu získala Vanda Raymanová za epizódu Záhrada zo seriálu Drobci (SR)

Cenu JUNIOR 365 banky získal Roko Damiani za film Zlatokopi (HR)

V rámci partnerskej spolupráce sa v Trnavskom kraji 5. – 9. októbra 2020 uskutočnili živé projekcie na Gymnáziu a ZŠ Angely Merici v Trnave, Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave, SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch, ZUŠ v Cíferi, na Univerzite sv. Cyrila a Metoda – FMK v Trnave, v Knižnici Juraja Fándlyho (hudobné oddelenie ) v Trnave a na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom.

Okrem projekcií si záujemcovi mohli pozrieť aj sprievodné výstavy. Na ZUŠ v Cíferi výstavu PLÁGÁTY BAB a na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom výstavu OBRÁZKY Z OTÁZKY. Výstavy potrvajú do 15.12. 2022. 

Generálnym partnerom podujatia a vysielateľom filmov z BAB bola verejnoprávna RTVS. 

Mgr. Emíliq Szegényová, oddelenie záujmovej – umeleckej činnosti 

Cena sv. Vojtecha 

Medzinárodná festivalová porota udeľuje aj Cenu sv. Vojtecha za najlepší animovaný film z krajín Vyšehradu. Autor ocenenia: Marián Polonský 

Cena sv. Vojtecha Joanna Kozuch za film Bolo raz jedno more (SR)

Čestná medaila Albína Brunovského 

Čestná medaila sa udeľuje zaslúžilým tvorcom zo Slovenska i zahraničia za mimoriadny umelecký, výtvarný i odborný prínos v oblasti animovaného filmu. Medaila vznikla na počesť významného slovenského grafika a ilustrátora, ktorý patril k zakladateľom festivalu, Albína Brunovského. Autor ocenenia : Marián Polonský 

Čestná medaila Albína Brunovského Husko Hulsing (NL) Eva Gubčová (SR)

Cena detského diváka 

Hlasovanie detského diváka nahradila skupina detských porotcov, ktorá aj v tomto ročníku udeľuje Cenu detského diváka za najlepší film. Ocenenie je z keramiky a zobrazuje súčasnú Bratislavu – historické jadro Bratislavy obkolesené modernou architektúrou. Autorom ceny je deväťročný Jonatán Dubravay, ktorý je zároveň aj členom detskej poroty. 

Cena detského diváka Film Jesenný pád (CAN)

Cena UNICEF 

Film, ktorý v danom roku nesie najvýstižnejšie posolstvo organizácie OSN získa cenu UNICEF, ktorú tvorí drevená plastika matky s dieťaťom. 

Cena UNICEF Film Veľkonočné vajíčka (BG)

Cena ECFA 

Prestížne ocenenie je udeľované členmi medzinárodnej poroty ECFA (Európskej asociácie filmov pre deti). 

Cena ECFA Lucie Sunková za film Zuza v záhrade (CZ) Cena DAFilms Junior 

Platforma DAFilms, ktorá prináša súťažné filmy festivalu BAB do online priestoru, udeľuje cenu na základe diváckeho hlasovania. 

Cena DAFilms Junior

Epizóda Záhrada seriálu Mimi a Líza

Prémia Literárneho fondu 

Finančná odmena najlepšiemu slovenskému tvorcovi je udeľovaná členmi Slovenského Literárneho fondu 

Prémia Literárneho fondu Vanda Raymanová za epizódu Záhrada zo seriálu Drobci (SR)

Cena JUNIOR 365 banky​ 

O víťaznom filme v kategórii tvorcov do 15 rokov – JUNIOR rozhoduje detská porota. Vecnou cenou je grafický tablet Wacom Cintiq, ktorý venovala 365 banka. 

Cena JUNIOR 365 banky Film Zlatokopi (HR)