Faktúry - 2020

Číslo faktúry

Dodávateľ/IČO

Predmet

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Suma

Zverejnené

DFB0013/20

LUNAS, prev. Krakovany, Školská 1051/1, Vrbové, 922 03
IČO: 47040921

textilné tašky - ceny účinkujúcim Malej krajskej scénickej žatvy 2020 – obj. 6/2020

31.1.2020

14.2.2020

308,40 €

10.2.2020

DFB0017/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

Inštalácia výstavy – Silvia Vargová – výber z tvorby- KreaTiviTa 2020 – ZoS č. 1/2020

2.2.2020

16.2.2020

70 €

17.2.2020

DFB0018/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety – KreaTiviTa 2020 – ZoS č. 2/2020

2.2.2020

16.2.2020

70 €

17.2.2020

DFB0019/20

Veronika Behúlová

Inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavskej palety – KreaTiviTa 2020 – ZoS č. 23/2020

2.2.2020

16.2.2020

70 €

17.2.2020

DFB0021/20

PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., Šancová 58, 811 05 Bratislava 1 IČO: 30792029

lektorka prednášok na Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii – obj. 7/2020

7.2.2020

21.2.2020

400 €

17.2.2020

DFB0022/20

Mgr. art. Roman Pavlovič, Grúň 400, 913 08 Nová Bošáca

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 11/2020

10.2.2020

24.2.2020

100 €

17.2.2020

DFB0025/20

Mgr.Pavel Pecha, T. Vansovej 41, 91701 Trnava

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 12/2020

10.2.2020

24.2.2020

100 €

17.2.2020

DFB0026/20

Mgr. Peter Lančarič, PhD., Tajovského 21, 917 01 Trnava

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 10/2020

10.2.2020

24.2.2020

80 €

17.2.2020

DFB0027/20

Váry s.r.o., Botanická 5685/7, Trnava 917 01 IČO: 47517824

grafický návrh a tlač plagátov, pozvánok – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 10/2020

7.2.2020

14.2.2020

480 €

17.2.2020

DFB0028/20

doc.Mgr.art. Jozef Sedlák, Nábělkova 6, 841 05 Bratislava

Člen odbornej hodnotiacej poroty – Trnavský objektív 2020 – ZoS č. 13/2020

10.2.2020

24.2.2020

100 €

17.2.2020

DFB0030/20

Mgr.art. Patrik Lančarič, Za hradbami 33, 920 01 Pezinok

Člen odbornej poroty – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 4/2020

10.2.2020

24.2.2020

300 €

20.2.2020

DFB0031/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52

Inšpicia – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 9/2020

10.2.2020

24.2.2020

200 €

20.2.2020

DFB0032/20

Mgr.art. Lucia Lasičková, Hričovské Podhradie 10, 013 41 Dolný Hričov

Člen odbornej poroty – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 5/2020

10.2.2020

24.2.2020

250 €

20.2.2020

DFB0033/20

PhDr. Elena Knopová, PhD., Ľ.Fullu 5, 841 05 Bratislava

predsedkyňa odbornej poroty – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 6/2020

10.2.2020

24.2.2020

300 €

20.2.2020

DFB0034/20

Mgr. Stanislava Borisová, Bučany 288, 919 28

moderátorka – Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 7/2020

10.2.2020

24.2.2020

250 €

20.2.2020

DFB0035/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

Fotodokumentácia programu Malá krajská scénická žatva – ZoS č. 8/2020

10.2.2020

24.2.2020

200 €

20.2.2020

DFB0036/20

Vladimír VLKOVIČ Kočín 60, 92204 Kočín-Lančár IČO: 35239841

preprava Divadla OCH – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 13/2020

15.2.2020

29.2.2020

130 €

20.2.2020

DFB0038/20

DUBAN AUDIO s.r.o., Trojičné.nám. 9, 917 01 Trnava IČO: 52120619

preprava divadla DISK – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 12/2020

24.2.2020

9.3.2020

100 €

2.3.2020

DFB0039/20

Fekollini s.r.o. Veľkoúlanská 208, 92521 Sládkovičovo IČO: 36255220

Občerstvenie účinkujúcim – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 14/2020

17.2.2020

27.2.2020

184,80 €

2.3.2020

DFB0040/20

Jozef Hutár Autobusová doprava, Kostolná 5063/10, 919 35 Hrnčiarovce n/Parnou IČO: 33217432

dopravu divadelného súboru Herci z Hrnca – Malá krajská scénická žatva 2020 – obj. 11/2020

17.2.2020

2.3.2020

130 €

2.3.2020

DFB0041/20

Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Nám. sv. Michala 3, Hlohovec 920 01 IČO: 00182877

služby priamo súvisiace s podujatím (ozvučenie, osvetlenie) - Malá krajská scénická žatva – obj. 8/2020

19.2.2020

4.3.2020

900 €

2.3.2020

DFB0042/20

INTO Slovakia s.r.o., Javorova 22, 917 05 Trnva-Modranka IČO: 36276316

čierny toner do tlačiarne - obj. č. 18/2020

25.02.2020

10.03.2020

36 €

3.3.2020

DFB0043/20

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec IČO: 47909901

ubytovanie pre odbornú porotu - Malá krajská scénická žatva - obj. č. 9/2020

16.2.2020

6.3.2020

233 €

3.3.2020

DFB0049/20

LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové IČO: 47040921

textilné tašky s logom - Trnavský objektív 2020 - obj. č. 17/2020

4.3.2020

18.3.2020

208,80 €

10.3.2020

DFB0050/20

Panta Rhe, s.r.o., Kúpeľná 2, Veľký Meder 932 01 IČO: 31443923

knihy - ceny recitátorom - Hollého pamätník 2020 - obj. č. 24/2020

9.3.2020

23.3.2020

723,47 €

10.3.2020

DFB0051/20

CVČ Ahoj, Teplická 83, 921 01 Piešťany IČO: 36094200

organizačné zabezpečenie - Hollého pamätník, Putujeme za ľudovou piesňou - obj. č. 20/2020

6.3.2020

10.3.2020

150 €

10.3.2020

DFB0058/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824

tlač plagátov, výroba farebného katalógu Trnavský objektív 2020 - obj. č. 25/2020

12.3.2020

19.3.2020

565,80 €

13.3.2020

DFB0066/20

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava IČO: 00228681

prenájom divadelnej sály - Divadlo očami detí - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2020

17.4.2020

27.4.2020

488,75 €

21.4.2020

DFB0081/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava IČO: 47517824

farebný katalóg k výstave - KreaTiviTa 2020 - Veronika Bahnová - výber z tovrby - obj. č. 29/2020

18.5.2020

25.5.2020

307,44 €

20.5.2020

DFB0083/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavy KreaTiviTa 2020 - Veronika Bahnová - výber z tvorby - ZoS č. 15/2020

15.5.2020

31.5.2020

200 €

26.5.2020

DFB0083/20

Mgr. Peter Babka, Vysoká 40, 919 34 Biely Kostol

kurátor výstavy - KreaTiviTa 2020 - Veronika Bahnová-výber z tvorby, ZoS č. 14/2020

15.5.2020

1.6.2020

50 €

2.6.2020

DFB0089/20

Mgr. Milada Kotlebová, Veterná 15, 917 01 Trnava

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 16/2020

1.6.2020

16.6.2020

70 €

5.6.2020

DFB0090/20

Veronika Behúlová, Dolné Dubové 185, 919 52 Dolné Dubové

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Trnavského objektívu - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 17/2020

1.6.2020

16.6.2020

70 €

5.6.2020

DFB0091/20

Mgr. Daniela Polášová, A. Kubinu 6, 917 01 Trnava

inštalácia výstavnej kolekcie Reminiscencie Tranvského objektívu - KreaTiviTa 2020 - ZoS č. 18/2020

1.6.2020

16.6.2020

70 €

5.5.2020

DFB0093/20

MEXTRA GROUP SC, Szkolna 15, 47-225 Kedzierzyn - Koźle (PL)

cateringové skladacie stoly + návleky

8.6.2020

22.6.2020

1308,11 €

11.6.2020

DFB0095/20

Mgr. Dušan Blahút, PhD. Čajkovského 43, 91708 Trnava

predseda odbornej poroty - CINEAMA 2020 - ZoS č. 20/2020

8.6.2020

22.6.2020

170 €

12.6.2020

DFB0097/20

Mgr. art.Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

člen odbornej poroty - CINEAMA 2020 - ZoS č. 19/2020

8.6.2020

22.6.2020

160 €

12.6.2020

DFB0098/20

Mgr.art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

člen odbornej poroty - CINEAMA 2020 - ZoS č. 21/2020

8.6.2020

22.6.2020

160 €

12.6.2020

DFB0100/20

MARK bal,s.r.o., Pri Kalvárii 25A, 917 00 Trnava

hygienický materiál - obj. č. 38/2020

17.6.2020

1.7.2020

49,86 €

22.6.2020

DFB0102/20

ARTMIE, spol.s.r.o., Strojárska 85, 069 01 Snina

materiál na tvorivé dielne Malí remeselníci - obj. č. 42/2020

17.6.2020

1.7.2020

185,91 €

23.6.2020

DFB0103/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava

plagáty - Malí remeselníci - obj. č. 36/2020

19.6.2020

26.6.2020

50 €

24.6.2020

DFB0105/20

Ivan SLezák, Šelpice 302, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

upomienkové predmety - "V našom dvore..." - Slávnostné otvorenie TOS - obj. č. 40/2020

22.6.2020

2.7.2020

300 €

25.6.2020

DFB0106/20

Váry s.r.o., Botanická 7, 917 01 Trnava

propagačný materiál, bulletin, plagát, pozvánka - CINEAMA 2020 - obj. č. 41/2020

25.6.2020

2.7.2020

408 €

29.6.2020

DFB0109/20

Silvia Soldanová, Hlboká 25, 917 01 Trnava

moderátorka podujatia - CINEAMA 2020 - ZoS č. 23/2020

24.6.2020

8.7.2020

210 €

1.7.2020

DFB0110/20

Martin Hudec, Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava

technická príprava filmov - CINEAMA 2020 - ZoS č. 22/2020

24.6.2020

8.7.2020

70 €

1.7.2020

DFB0111/20

LUNAS SK, s.r.o., Školská 1051/1, 922 03 Vrbové

textilné tašky na tvorivé dielne - Malí remeselníci - obj. č. 34/2020

26.6.2020

10.7.2020

56,64 €

1.7.2020

DFB0112/20

Rastislav Laufík, Nerudova 8, 917 02 Trnava

technické zabezpečenie zvuku - CINEAMA 2020 - ZoS č. 29/2020

24.6.2020

8.7.2020

90 €

1.7.2020

DFB0113/20

Ladislava Šimková, Sladovnícka 7, 917 01 Trnava

fotografovanie podujatia - CINEAMA 2020 - ZoS č. 28/2020

24.6.2020

8.7.2020

90 €

1.7.2020

DFB0114/20

Mgr. art. Dušan Bustin, SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice

lektor odborného rozborového seminára - CINEAMA 2020 - ZoS č. 25/2020

24.6.2020

8.7.2020

120 €

1.7.2020

DFB0115/20

Dalma Gergelová, Kátlovce 275, 919 55 Kátlovce

inšpicia - CINEAMA 2020 - ZoS č. 27/2020

24.6.2020

8.7.2020

90 €

1.7.2020

DFB0116/20

Mgr. Dušan Blahút, PhD., Čajkovského 43, 917 08 Trnava

lektor odborného rozborového seminára - CINEAMA 2020 - ZoS č. 24/2020

24.6.2020

8.7.2020

130 €

1.7.2020

DFB0117/20

Mgr. art. Lukáš Šafář, Kadnárova 22, 831 53 Bratislava

lektor odborného rozborového seminára - CINEAMA 2020 - ZoS č. 26/2020

24.6.2020

8.7.2020

120 €

1.7.2020