Exkurzia v médiách

foto5zm
Trnavské osvetové stredisko dňa 22. 6. 2022 zrealizovalo pre mladých filmových tvorcov exkurziu do vybraných médií: do Mestskej televízie Trnava, do Rádia Expres a reklamného štúdia Alien v Bratislave.  V MTT nás sprevádzal pán Samuel Rosinský, vedúci spravodajstva. Účastníci exkurzie si mohli vyskúšať tvorbu klipov a reklamných upútaviek s kľúčovaním pozadia. Pán Rosinský hovoril aj o reláciách MTT, ich tvorbe a sledovanosti, o softvéroch, o ich kladoch a nedostatkoch. Po návšteve MTT sme navštívili Rádio Expres, kde nás privítal pán Igor Guttler, manažér Rádia Expres. Pán Guttler s humorom jemu vlastným, hovoril o práci v Rádiu Expres, reláciách, o práci moderátorov. Diskutovali sme aj so známym moderátorom Bekim Azirim. Moderátori si musia pripravovať aj témy do vysielania, texty do vstupov v reláciách, dokonca vyberajú si aj hudbu a tvoria tzv. playlist. Hovoril aj o zvukovom dizajne a o vplyve hudby na myslenie človeka. So zvukárom, ktorý v Rádiu Expres pracuje už 15 rokov sme hovorili o jeho skúsenostiach a zážitkoch s touto prácou. Na záver sme navštívili reklamné štúdio Alien, ktoré za zaoberá tvorbou komerčných 3D animácií a tvorbou špeciálnych efektov pre reklamný a filmový priemysel. Účastníci si mohli pozrieť vo firemnom kine ukážky reklamných spotov tohto veľmi úspešného reklamného štúdia.
Mgr. Emília Szegényová, oddelenie ZUČ – film, video, audio

 

FOTOGALÉRIA