Eniki beniki 2022 – 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov

IMG_2290

 

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Eniki beniki je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každé dva roky. Regionálne kolo – Detský folklórny festival sa uskutoční 22. 4. 2022 v kultúrnom dome v Červeníku. Prihlasovane je spustené na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/eniki-beniki/   do 1. 4. 2022. 

PROPOZÍCIE ENIKI BENIKI 2022