Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii

tenisky

 

Trnavské osvetové stredisko uskutočnilo dňa 17. marca 2023 na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Trnave edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii. Pod vedením odborníčky prebiehali na škole besedy na tému Alkohol a legálne drogy.

Lektorkou podujatia bola Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., ktorá pôsobí ako vysokoškolská pedagogička, lektorka a trénerka vzdelávania dospelých, má tiež bohatú lektorskú činnosť aj vo vzťahu k mládeži. Pod jej vedením si na uskutočnených besedách mali možnosť študenti obohatiť svoje vedomosti, získať nové poznatky k problematike užívania alkoholu a legálnych drog, oboznámili sa s rizikami a špecifikami užívania alkoholu u dievčat a chlapcov, zásadami psychohygieny a možnosťami prevencie.

Celkovo sa uskutočnilo 5 besied za účasti 94 študentov.