Edukačné podujatie pre mládež k sociálnej prevencii

edukacne-nahlad

Témy ako rizikové správanie mládeže, vzťahové závislosti a ich potenciálne riziká, psychohygiena stredoškolákov, otázky týkajúce sa látkových a nelátkových závislostí, alkoholu a legálnych drog budú v centre záujmu v rámci plánovaného edukačného podujatia zameraného na sociálnu prevenciu.

Podujatie bude prebiehať prostredníctvom diskusií, interaktívnych aktivít a besied so študentami Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave. Uskutoční sa dňa 22.2.2024 a jednotlivé besedy bude viesť odborná lektorka a psychologička Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. z Bratislavy.

Fotogaléria z podujatia: