Detský folklórny festival

plagát DFF na sirku vyrez

 

Eniki beniki 

Kultúrny dom v Križovanoch nad Dudváhom po dvojročnej prestávke sa opäť stal dejiskom postupových súťaží detského folklóru a privítal tak najmenších reprezentantov a pokračovateľov tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu. 03. mája 2022 sa uskutočnil Detský folklórny festival, ktorý je  regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI 2022, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Na súťaži sa prezentovali tri detské kolektívy z regiónu. Prvým súťažiacim bol domáci detský folklórny súbor Dudvážtek z Križovian nad Dudváhom, ktorý sa prezentoval s pásmom ,,Jako sme sa na žabákov a svadbu hrali. Deti z detského folklórneho súboru Verešvaranček z Červeníka predstavili pásmo ,,Zahrajme si zvesela“. Posledným súťažným kolektívom bol detský folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan, v ktorom súťažne tentoraz účinkovali staršie dievčatá a prezentovali sa choreografiou ,,Dievčenské hry.“ O súťažných výkonoch rozhodovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Katarína Babčáková, PhD., etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre, Mgr. art. Slavomír Ondejka, pedagóg ľudového tanca, choreograf a lektor tanečných dielní a PhDr. Lenka Danišová, etnomuzikologička, hudobná pedagogička ZUŠ v Trnave a vedúca ľudových hudieb Brezinka a Brezina v Bolerázi. Po súťažnej časti nasledoval rozborový seminár, na ktorom členovia poroty vyzdvihli prácu vedúcich kolektívov, poskytli odborné poradenstvo pre ďalšie smerovanie a efektívnu prácu s deťmi vo folklórnom kolektíve. 

Odborná porota tejto súťaže rozhodla a udelila dve zlaté pásma s návrhom na postup do krajského kola súťaže pre súbory Tancovadlo a Verešvaranček a strieborné pásmo udelila detskému folklórnemu súboru Dudvážtek. Postupujúce súbory si zmerajú sily s ďalšími kolektívmi na krajskom kole súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Trnavského kraja, Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 17. mája 2022 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Organizártormi podujatia boli Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a obec Križovany nad Dudváhom. 

Vidiečanova Habovka

Vidiečanova Habovka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí, ktorá sa koná v obci Habovka na Orave, na počesť legendárneho primáša Jozefa Vidiečana, rodáka z tejto obce. 03. mája 2022 sa v Križovanoch nad Dudváhom uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže, Detský festival ľudovej hudby. Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie hudobného folklóru. Zároveň podpora a rozvíjanie vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre, vyhľadávanie, spracovanie a interpretácia hudobného materiálu, objavovanie nových talentov  a v neposlednom rade prezentácia a vzájomná konfrontácia. V štyroch súťažných kategóriách sa prezentovali 2 ľudové hudby, 23 sólistov spevákov, 3  spevácke skupiny a 3 sólisti inštrumentalisti z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Súťažné výkony hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Peter Obuch, etnomuzikológ, muzikant, odborný pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave, lektor muzikantských tvorivých dielní, PhDr. Lenka Danišová, etnomuzikologička, hudobná pedagogička v ZUŠ v Trnave, vedúca ľudových hudieb Brezinka a Brezina v Bolerázi a Gabriela Bunčeková, DiS.art., hlasová pedagogička a pedagogička ZUŠ v Trnave. Po súťažnej časti nasledoval rozborový seminár, na ktorom porota zhodnotila pozitíva a negatíva súťažných výkonov. Upozornila najmä na vhodnosť výberu interpretovaného materiálu, ktorý má byť na súťaži prezentovaný.  Do krajského kola súťaže porota odporučila a rozhodla udeliť zlaté pásmo s priamym postupom ľudovej hudbe Malí huslisti z Červeníka a zlaté pásmo s návrhom na postup ľudovej hudbe Mladí huslisti z Červeníka v kategórií ľudových hudieb. Sesterské spevácke duo Dominika a Veronika Bielikové z Červeníka získali zlaté pásmo s priamym postupom v kategórií sólistov spevákov a speváckych duet. V tejto kategórií bola ocenená aj Júlia Koláriková z Piešťan, ktorej porota udelila zlaté pásmo s návrhom na postup do krajského kola súťaže. V speváckych skupinách si zlaté pásmo s priamym postupom vyspievali chlapci z detského folklórneho súboru Rozmarínček z Majcichova. V kategórií sólistov inštrumentalistov získal zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola Sebastián Vaškovič z Trnavy. Víťazi postupujú do krajského kola hudobného folklóru detí Trnavského kraja, Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 17. mája 2022 v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici. Organizátormi súťaže boli Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a obec Križovany nad Dudváhom.

Vyhodnotenie

Detský folklórny festival – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI 2022

 • Detský folklórny súbor Tancovadlo Piešťany –  zlaté pásmo s návrhom na postup 
 • Detský folklórny súbor Verešvaranček Červeník  – zlaté pásmo s návrhom na postup 
 • Detský folklórny súbor Dudvážtek Križovany nad Dudváhom  – strieborné pásmo 

Detský festival ľudovej hudby – regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí  VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

Kategória ľudové hudby

 • Malí huslisti z Červeníka – zlaté pásmo s priamym postupom
 • Mladí huslisti z Červeníka – zlaté pásmo s návrhom na postup

Kategória spevácke skupiny

 • Spevácka skupina DFS Rozmarínček – zlaté pásmo s priamym postupom 
 • Detská spevácka skupina Sláviček Trnava – strieborné pásmo
 • Spevácka skupina Ľalia Hlohovec – bronzové pásmo

Kategória sólisti speváci, spevácke duá

 • Dominika Bieliková a Veronika Bieliková – zlaté pásmo s priamym postupom
 • Júlia Koláriková – zlaté pásmo s návrhom na postup
 • zlaté pásmo Vladimír Polakovič,  Klára Veľká, Dominika Bieliková, Veronika Bieliková ,Martin Verčimák
 • strieborné pásmo – Adam Bielik, Juraj Snoha, Petra Černá,  Elizabet Šišková, Matej Synak, Alexandra Grmanová
 • bronzové pásmo  – Sára Macháčová, Tamara Macháčová, Sára Bojnová, Simona Kurtišová, Tobias Hovan, Veronika Oravcová, Lukáš Baudyš, Lenka Pavlisová

Kategória sólisti inštrumentalisti

 • Sebastián Vaškovič – zlaté pásmo s priamym postupom
 • Dominika Bieliková – strieborné pásmo
 • Filip Baudyš – bronzové pásmo