Detský folklórny festival a Šaffova ostroha

titul foto

Výsledky

 regionálne kolo Detský folklórny festival  – Eniki beniki 2023

Odborná porota: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Slavomír Ondejka, Mgr. art. Lenka Šutorová – Konečná, ArtD., Mgr. Katarína Babčáková, PhD., PhDr. Lenka Danišová

DFS Tancovadlo Piešťany  – zlaté pásmo s priamym postupom

DFS Verešvaranček Červeník – strieborné pásmo 

DFS Dudvážtek Križovany nad Dudváhom – strieborné pásmo 

DFS Zavaran Zavar  – bronzové pásmo 

DFS Krakovanček Krakovany – bronzové pásmo

Výsledky 

krajské kolo Šaffova ostroha 2023

Odborná porota: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Mgr. art. Slavomír Ondejka, Mgr. art. Lenka Šutorová – Konečná, ArtD., Mgr. Katarína Babčáková, PhD., PhDr. Lenka Danišová

Andrej Ďurajka (ktg D)  – zlaté pásmo s priamym postupom

Zsombor Szakál (ktg. D) – zlaté pásmo s návrhom na postup

Viktor Illés (ktg. D) – zlaté pásmo s návrhom na postup

Šimon Goda a Nelly Samková  (ktg. D) – zlaté pásmo s návrhom na postup

Samuel Elčík a Noela Klementová (ktg. D) – strieborné pásmo

Richard Sedlák a Lujza Mydlová (ktg. D)  – strieborné pásmo

Martin Illés a Boglárka Vözör  (ktg. D) – bronzové pásmo

Attila Vígh (ktg. D) – bronzové pásmo

Ondrej Vozár a Lenka Hižová (ktg. D) – bronzové pásmo

Richard Karol Paxián a Csenge Szakál (ktg. D) – bronzové pásmo

Simon Csaba Oros (ktg. C) – bronzové pásmo

Eva Michalková a Peter Michalčík (ktg. N) – prehliadková (nesúťažná)  kategória s priamou účasťou v celoštátnom kole 

Detský folklórny festival a Šaffova ostroha

 

V Križovanoch nad Dudváhom sa 11. marca 2023 uskutočnilo regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky detských folklórnych kolektívov Eniki beniki 2023 – Detský folklórny festival. Na súťažnej prehliadke sa prezentovalo 5 detských folklórnych súborov, a to Krakovanček z Krakovian, Zavaran zo Zavara, Dudvážtek z Križovian nad Dudváhom, Verešvaranček z Červeníka a Tancovadlo z Piešťan. 

Poslaním regionálnej súťažnej prehliadky je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň  a popularizovať výchovu k ľudovému umeniu. Zároveň rozvíjať u detí lásku k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti a umožniť im prezentovať výsledky svojej práce a snahy na verejnosti.

Diváci mali možnosť vzhliadnuť naozaj pestrú škálu programov, ktoré priniesli do Križovian plno spevu, tanca, detských prekáračiek či hier. Detský folklórny súbor Krakovanček sa predstavil pásmom ,,Za humnámi“, v ktorom prezentoval detské hry z Krakovian a Stráží. Deti zo Zavara priniesli tradičné riekanky a hry s príznačným názvom ,,Zahrajme sa“.  Domáci Dudvážtek divákom vo svojom pásme ,,Na gazdovskom dvore“ ukázal ako sa deti v starom Kerestúri hrávali po dvoroch plných domácich zvierat. Verešvaranček z Červeníka napochodoval na pódium s pásmom ,,Koláče sú makové, ihneď budú hotové“. Tancovadlo z Piešťan v pásme ,,Pod oblačkom“ divákov prenieslo na východ Slovenska, kde sa odohrávala choreografia pred a za oknom domu v obci Zámutov. Znázorňovala  rôzne situácie, kedy interpretov niekto sledoval cez okno. Či už mládenci sledovali a počúvali dievčatá pri jarných chorovodoch, alebo menší chlapci s obdivom sledovali starších pri verbunkoch, alebo keď sa drobné deti vešali na okno miestnosti kde prebiehala tanečná zábava.

V krajskej súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha, ktorá nesie meno po legendárnom tanečníkovi, nositeľovi ľudových tradícií, Jurajovi Šaffovi, rodákovi z Dlhého Klčova, kde sa každoročne koná celoštátne kolo tejto súťaže, sa prezentovali tanečné páry a sólisti tanečníci z Trnavského kraja. Súťaže sa zúčastnilo 9 tanečných párov a 3 sólisti tanečníci. Najväčšie zastúpenie mala mládežnícka kategória D, v ktorej okrem voliteľného typu tanca, interpreti tancovali aj povinný tanec, ktorým pre tento rok bola Kozipoľka z Pliešoviec.

V oboch súťažiach výkony hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD. – vysokoškolská pedagogička, tanečná choreografka a pedagogička ľudového tanca, Mgr. Katarína Babčáková, PhD. – etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka v Národnom osvetovom centre, Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka – pedagóg ľudového tanca, choreograf, lektor tanečných dielní, Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná, ArtD. – tanečná pedagogička, lektorka tanečných dielní, choreografka a odborná pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a PhDr. Lenka Pobiecka – Danišová – etnomuzikologička,  pedagogička ZUŠ v Trnave, vedúca ľudových hudieb Brezinka a Brezina v Bolerázi.

Celkovým víťazom Detského folklórneho festivalu bol detský folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan, ktorý postúpil do krajského kola súťaže ,,Záhorie spieva a tancuje“ v Senici, kde sa stretnú najlepšie detské kolektívy z Trnavského kraja. Víťazom Šaffovej ostrohy a umiestnenie v zlatom pásme s priamym postupom do celoštátneho kola súťaže získal  Andrej Ďurajka zo súboru Tancovadlo, ktorý tancoval Višňovského verbunk. Do zlatého pásma porota zaradila aj tanečníka Viktora Illésa, Zsombora Szakála a tanečný pár Šimon Goda a Nelly Samková, ktorí tiež postupujú do celoštátneho kola súťaže Šaffova ostroha 2023 v Dlhom Klčove. Účastníkmi v celoštátnom kole budú aj Eva Michalková a Peter Michalčík z Križovian nad Dudváhom, ktorí budú Trnavský kraj reprezentovať v nesúťažnej prehliadkovej kategórií nositelia tradícií, s tancami z Križovian nad Dudváhom. Hlavným partnerom, odborným garantom a vyhlasovateľom oboch súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Všetkým účinkujúcim ďakujeme, víťazom gratulujeme a tešíme sa opäť nabudúce!

Veronika Behúlová

FOTOGALÉRIA