Detský filmový deň v Trnave

filmovy-nahlad

V piatok 7. júna 2024 sa vo výstavnej sieni Trnavského osvetového strediska konal Detský filmový deň pre žiakov základnej školy Angely Merici v Trnave. Hlavnou udalosťou bol filmový workshop na tému pixelácie, ktorý viedol skúsený filmár Tomáš Danay.

Účastníci sa dozvedeli základy animačnej techniky stop-motion a mohli si vyskúšať animačnú techniku pixelácie priamo v praxi. Deti si odniesli, nové vedomosti, zážitky z tvorivého procesu a vďaka ich práci vzniklo zaujímavé filmové dielo.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Trnava.