Deň narcisov

Zdieľať na Facebooku
Zdieľať e-mailom

Dňa 28. 4. 2022 sa konala verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Účelom zbierky je získať prostriedky na poskytovanie bezplatnej, predovšetkým psychosociálnej podpory onkologickým pacientom a ich rodinám, ako i na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie. Zakúpením tohto jarného kvietku za dobrovoľný príspevok každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. 

Trnavské osvetové stredisko sa pravidelne podieľa dobrovoľnou výpomocou trnavskej pobočke Lige proti rakovine SR oslovením okolitých obcí, s ktorými pri tejto finančnej zbierke pravidelne spolupracujeme. 

Celkovo bolo oslovených 10 obcí: Zeleneč, Majcichov, Vlčkovce, Križovany nad Dudváhom, Biely Kostol, Ružindol, Suchá nad Parnou, Dolné Dubové, Kátlovce, Dechtice. Obce sa zapojili prostredníctvom svojich materských a základných škôl a spolu sa im podarilo vyzbierať 2 638,59 Eur, Trnavské osvetové stredisko vyzbieralo na stanovišti v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 444,69 Eur.