Deň narcisov

DN23

 

Trnavské osvetové stredisko sa ako po minulé roky aj tento rok zapojilo do verejno- prospešnej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. 20. apríl 2023 bol ten deň, kedy sme mohli vyjadriť spolupatričnosť, prispieť dobrovoľnou čiastkou a zakúpiť si jarný kvietok na podporu onkologickým pacientom. 

Naše osvetové stredisko sa podieľalo na organizačnej výpomoci oslovením okolitých obcí, rozvozom pokladničiek a propagačných materiálov, zriadením stanoviska v priestoroch TOS. 

Celkovo bolo oslovených 10 obcí, ktoré sa zapojili do zbierky: Zeleneč, Majcichov, Vlčkovce, Biely Kostol, Ružindol, Suchá nad Parnou, Dolné Dubové, Kátlovce, Dechtice, mestská časť Trnavy Modranka. Obce sa zapojili prostredníctvom svojich materských a základných škôl a spolu sa im podarilo vyzbierať 3 272,43 Eur, Trnavské osvetové stredisko vyzbieralo na stanovišti v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského 474,35 Eur.

Výnos zbierky bol zaslaný na účet Ligy proti rakovine SR a bude použitý na celoslovenské  projekty,   programy prevencie,  psychosociálnu pomoc  onkologickým    pacientom   a  ich   rodinám,   na   zakúpenie   prístrojov,  na výskum  atď. 

Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky vyslovujeme srdečné poďakovanie.