Ďakujeme pani riaditeľke Anne Pekárovej

Anna Pekarova 1

Pani riaditeľka Trnavského osvetového strediska, Mgr. Anna Pekárová, odchádza po 35 rokoch pôsobenia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti do zaslúženého dôchodku. Predstavitelia nášho zriaďovateľa, Trnavského samosprávneho kraja, našej pani riaditeľke poďakovali za jej dlhodročnú prácu. My sa k nim pripájame a vyjadrujeme pani riaditeľke uznanie, obdiv a vďačnosť a do ďalších rokov jej prajeme veľa zdravia a hodnotne kreatívne stráveného času.

Kolektív Trnavského osvetového strediska