ĎAKUJEME, MILÁ KOLEGYŇA

Szegenyova

Chceli by sme sa poďakovať našej dlhoročnej kolegyni Mgr. Emílii Szegényovej za roky, desaťročia práce. Pani Emília sa rozhodla odísť na zaslúžený dôchodok, no v našom kolektíve bude chýbať. A to odborne, ľudsky, svojim slovom, ale aj prístupom.

Pracovala v Trnavskom osvetovom stredisku krásnych 47 rokov. Toto obdobie prinieslo mnohé pekné okamihy, kedy sme sa spolu smiali, zdieľali radosti a starosti. Želáme pevné zdravie, pohodu do ďalších rokov a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia u nás na OSVETE.

Zároveň vítame v našom tíme novú mladú posilu Mgr. art. Barbaru Vojtašákovú, ktorej prajeme na novom pracovisku veľa úspechov.

Autor fotografie: Peter Lančarič