Cyklus tvorivých dielní a besied s filmovými tvorcami

1 predn

V rámci vzdelávania a odovzdávania skúseností v oblasti umeleckej tvorby a v oblasti procesu technického spracovania filmov sme v dňoch 3. – 25. 10. 2021  zrealizovali za pomoci finančnej dotácie od mesta Trnava tvorivé dielne a besedy s filmovými tvorcami.

Tvorivú dielňu s lektorom Mgr. Lukášom Šafářom sme zrealizovali v spolupráci SOŠ elektrotechnickou v Trnave. Pán Šafář je pedagógom na Škole dizajnu v Bratislave, z oddelenia filmu. Na ukážkach vysvetlil dôležitosť osvetlenia filmových scén, kompozíciu filmového obrazu a rôzne špeciálne efekty a postup ich realizácie. V projekcii sme videli ukážky z rôznych krátkych filmov zo súťaže na tému „Covid – 19“. Úlohou bolo filmovou rečou vyjadriť svoje pocity v časoch pandémie, ale aj celkové názory autorov na súčasnosť a aktuálne dianie. Súťaž vyhral krátky film, kde minimalisticky bol znázornený život od narodenia až po smrť.

Témou besedy s Mgr. Dušanom Blahútom PhD. bolo priblížiť prácu s programom 3D Max na modelovanie a renderovanie animácie a vytváranie rôznych efektov. Renderovaním sa vytvára reálny obraz na základe počítačového modelu. Predviedol množstvo krátkych filmov a scénok vytvorených v programe 3D MAX. Veľmi zaujímavá bola reklama na ochranu životného prostredia vytvorená technikou Motion Capture, kde sa pohyb zo skutočného objektu previedol na digitálny model. Veľmi zaujímavé boli ukážky prác animátora Mareka Denku, ktorý tvorí výnimočné 3D Artworky. Jeho práce boli ohromujúco realistické a vizuálne detailné. Témou besedy s filmárom a  vojnovým dokumentaristom pánom Mgr. art. Jurajom Mravcom bolo filmovanie v náročných vojnových podmienkach. V rámci besedy sme zrealizovali projekciu filmu „Stratený domov“. Film hovorí o osude mladých slovenských medikov, ktorí sa zapojili do pomoci civilistom pri bojoch v Mósule, kde Islamský štát spáchal genocídu na jezídoch. Naši medici Oliver a Matej opúšťajú svoje rodiny a riskujú svoje životy pri výkone svojej profesie. Film silne rezonoval a upútal divákov. Pán Mravec hovoril aj o filme „Mir vam“, ktorý natočil na východe Ukrajiny na Majdane, ktorý bol bojovou zónou počas anexie Krymu.  

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti