Cineama 2023, regionálne kolo

filmar

 

CINEAMA 2023 – 27. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu.

Dňa 9.5.2023 sa uskutočnil 27. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu vo výstavnej miestnosti Trnavského osvetového strediska v Dome hudby M. Schneidera Trnavského.  Hlavným partnerom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré poskytlo finančné prostriedky na realizáciu podujatia. Porota pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. Dušan Blahút PhD, členovia poroty Mgr. art. Dušan Bustin a Mgr. art. Lukáš Šafář. Porota hodnotila filmy z regiónov Trnava, Piešťany, Hlohovec. Súťažilo sa v 3 vekových skupinách: I. veková skupina – autori do 16 rokov, II. veková skupina – autori do 21 rokov, III. veková skupina – autori nad 21 rokov. Súťažilo sa v 4 žánrových kategóriách: a kategória – animovaný film, b kategória – hraný film, c kategória – dokumentárny film a publicistika, d kategória – experiment a videoklip. Najlepšie filmy získali regionálne ocenenia a vecné ceny. Po projekcii filmov sa uskutočnil rozborový seminár. Na rozborovom seminári porota podrobne s autormi hodnotila filmy z hľadiska umeleckého, technického a obsahového.

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti

Výsledková listina Cineama 2023

XXVII. ročník regionálnej kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu –  9. 5. 2023,  Trnavské osvetové stredisko

Skupina  I. veková skupina

Kategória: hraný film: 

ŠUPA – regionálne ocenenie 

Autori : Laura Pestún, Filip Flek, Victoria Fornicola Ohrablo, Michal Grutka, Nina Hrčková -ZUŠ Cífer

Kategória: experiment a videoklip: 

Posledný ťah pešiaka – regionálne ocenenie 

Autori : Matej Takáč, Matej Nosáľ, Michal Roziak, Juraj Ferenčík – ZUŠ Cífer

II. veková skupna 

Kategória: dokumentárny film a publicistika :

Brezofské pamiatky – regionálne ocenenie  

Autori: Šimon Lichanec, Beáta Kleinová, Lívia Kľúčovská, Simona Masárová, Tibor Kubovčík, Markus Karabčík, Marko Mičian, Lukáš Glos – SOŠE Piešťany

Kúpeľný ostrov – regionálne ocenenie  

Autori: Šimon Lichanec, Beáta Kleinová, Lívia Kľúčovská, Simona Masárová, Tibor Kubovčík, Markus Karabčík, Marko Mičian, Lukáš Glos – SOŠE Piešťany

III. veková skupina 

Kategória: hraný film:

Poľovačka – regionálne ocenenie

Autor: Michal Kačka – Trnava

Spátečka – regionálne ocenenie

Autor: Michal Kačka – Trnava