Cineama 2020

cinema

24.ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby.

Dňa 26.6.2020 sme uskutočnili v kine CINEMAX ARENA v Trnave XXIV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Hlavným partnerom podujatia a podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Do súťaže bolo prihlásených 14 filmov z regiónov Trnava, Galanta, Dunajská Streda a Senica od 19 autorov rôznych vekových skupín a žánrových kategórií. Filmy hodnotila porota v zložení: predseda poroty Mgr. Dušan Blahút PhD., členovia poroty Mgr. art. Dušan Bustin nominant Národného osvetového centra Bratislava  a Mgr. art. Lukáš Šafář filmár a kameraman Bratislava. Po projekcii súťažných filmov porota odovzdala oceneným autorom diplomy, vecné ceny a  čestné uznania. Autori sa na záver zúčastnili rozborového seminára s odbornými lektormi – členmi poroty. Ocenené filmy budú reprezentovať Trnavský kraj na celoslovenskej súťaži CINEAMA 2020 v kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch od 18. – 20. 9.2020.

Fotogaléria