Červeník – slávnosti spevu, hudby a tanca

7D2A8281

Slávnosti v Červeníku  v znamení tradícií a folklóru

Červeník aj v tomto roku otvára svoje brány pre všetkých priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry. Už budúci víkend v termíne od 05. do 08. augusta 2022  sa uskutoční 56. ročník Slávností spevu, hudby a tanca Červeník 2022. Bohatá programová ponuka pozýva návštevníkov na vystúpenia domácich, cezpoľných, či zahraničných účinkujúcich, ako aj na množstvo sprievodných podujatí či výstav.

V piatok začína program na pódiu amfiteátra rozpravou Amfiteátre 20. storočia – o problematike tradičnej kultúry a folklóru na Dolnom Považí, o formách samotnej existencie, prezentácie ako aj smerovaní slávností v Červeníku, s prizvanými hosťami Viliamom Gruskom mladším, Jurajom Kuchárekom, Teréziou Kavuliakovou a Jánom Brlošom. Následne nadviaže rozpravou Muzikanti na Považí s hostkou, enomuzikologičkou, Alžbetou Lukáčovou, účinkovať bude Muzika Heskovci a Dychová hudba Verešvaranka Červeník.

Večerný program o 20,00 hod ponúkne Verešvársky tanečný dom, pre všetkých, ktorí si radi zatancujú i zaspievajú. Tanečnými lektormi budú Andrea Bednáriková a Stanislav Marišler, vyučovať sa budú strofické tance zo západného Slovenska a horehronské koleso. O hudobnú zložku sa postarajú Verešvárski muzikanti a ľudová hudba Furmani z Nitry.

V sobotu program začína na ARTpódiu pri Zvonici, kde sa predstavia dychové hudby Verešvaranka z Červeníka  a Rovina z Veľkých Kostolian. V programe Tradícia je dar,  propagátorka kroja a kultúry Bronislava Milá, predstaví  tradičný ľudový odev z moravskej oblasti Haná. V tomto programe tiež účinkuje Hanácky mužský zbor Rovina z Olomouca, predstavia sa Tradičné ľudové umelecké remeslá z Leopoldova a regionálne krojové folklórne skupiny.

Tradičnou súčasťou je aj Beh zdravia ulicami Červeníka, ktorý v tomto roku píše svoj 40. ročník, s divácky obľúbeným sprievodom mažoretiek a dychového orchestra z Novej Dubnice. Pre najmenších návštevníkov sú pripravené tvorivé dielne ,,Malí remeselníci“ , ktoré sú zamerané na tradičné ľudové remeslá. Hudobné vstupy pokračujú aj večer s domácimi kapelami The Blue Wings, Omega Club Červeník a Milkivej.

V amfiteátri sa večer o 20,30 hod predstaví Radošinské naivné divadlo s najnovšou hrou Stanislava Štepku  – Spev kohúta – dedinská komédia s kriminálnou zápletkou,  v réžií Ondreja Spišáka.

Nedeľný program pokračuje najprv pri Zvonici programovým blokom Na Fraštackém zámku, kde účinkujú Folklórna skupina Šulekovo, Klub slovenského folklóru Mestečko Leopoldov, Malí a Mladí huslisti,  Muzika Heskovci  a dychová hudba Verešvaranka. Od Zvonice pôjde krojovaný sprievod obcou do amfiteátra na galaprogram pri príležitosti Dňa úcty k poľnohospodárom a Medzinárodného družstevného dňa, v ktorom sa predstavia folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca, domáce kolektívy dychová hudba Verešvaranka, dedinská folklórna skupina Verešvaran, detský folklórny súbor Verešvaranček,  Muzika Heskovci, detské ľudové hudby Malí a Mladí huslisti z Červeníka, folklórna skupina Heľpan a Chlopi z Heľpy,  Dychová hudba Veselá muzika z Ratíškovic z ČR, na záver sa predstaví folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny s programom ,,Ľúbezná krása.“ Po skončení program pokračuje zábavou ,,Veselo pri Zvonici“, s muzikantmi a spevákmi z dychovej hudby Veselá muzika z Ratíškovic.

V pondelok bude v Červeníku doznievať  atmosféra slávností , počas ktorej ešte na rozlúčku s tohtoročnými slávnosťami zahrajú Verešvárski muzikanti. V sobotu a v nedeľu bude sprístupnená Stála národopisná výstava ľudových odevov a nástrojov z Červeníka, tiež súkromná zbierka Dedičstvo predkov.

Novinkou pre tento ročník je Folklórne stanové mestečko, bezplatné stanovanie priamo v amfiteátri pre všetkých folklórnych nadšencov, ktoré bude sprístupnené počas celých slávností. Organizátormi podujatia  sú Obec Červeník, COOP Jednota Trnava SD, Trnavský samosprávny kraj Trnavské osvetové stredisko,  Dolnopovažské združenie Pramene Červeník a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave . Podujatie Slávnosti spevu, hudby a tanca z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  Podujatie sa koná pod záštitou župana Trnavského samosprávneho kraja.

Veronika Behúlová,  oddelenie záujmovej umeleckej činnosti, Trnavské osvetové stredisko

 

PROGRAM

56. ročník Slávnosti spevu, hudby a tanca ČERVENÍK 2022                                                                                           

PIATOK 05.08. 2022

16:00 h, pódium amfiteátra Červeník

AMFITEÁTRE  20. storočia na Slovensku                                                                                                                      

Rozprava o problematike tradičnej kultúry i samotného folklóru na Dolnom Považí, o formách samotnej existencie, prezentácie ako aj o smerovaní slávností v Červeníku                          

Vilian Gruska mladší, Juraj Kuchárek scénograf, Terézia Kavuliaková primátorka mesta Leopoldov, Ján Brloš iniciátor Hontianskej parády v obci Hrušov 

garant: Jozef Hesko, sprievodné slovo: Katarína Bieliková

 

18:30 h, pódium amfiteátra Červeník

Muzikanti na Považí         

Rozprava o muzikách ľudových i dychových, pri cimbale                                                    

Alžbeta Lukáčová etnomuzikologička, autorka odbornej knižnej monografie „Samko Dudík a jeho kapela. Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre“                                                               

Muzika Heskovci, DH Verešvaranka Červeník

garant: Jozef Hesko, spolupráca Milan Kuzma, Katarína a Marek Bielikoví

    

20:00 h,  amfiteáter Červeník

VEREŠVÁRSKY TANEČNÝ DOM

Výučba ľudových tancov a voľná zábava – ĽH Furmani z Nitry a  Verešvárski muzikanti 

Taneční lektori: Andrea Bednáriková a Stanislav Marišler

Tanec: Strofické tance zo západného Slovenska a Horehronské koleso

garant: Trnavské osvetové stredisko

SOBOTA 06.08. 2022

ARTpódium pri Zvonici 

12:00 h POLUNNAJŠÉ ZVONENÝ K OBEDU 

 o histórii posolstva zvonov a zvonenia

 garant: Jozef Hesko

13:30 h Dychovky pri Zvonici

O histórii a premenách dychových hudieb na Považí a Trnavskej rovine                                                                                                                  

DH Rovina Veľké Kostoľany, DH Verešvaranka Červeník

 garant: Milan Kuzma

14:00 h Tvorivé ARTpódium – Malí remeselníci 

 garant: Trnavské osvetové stredisko 

15:30 h TRADÍCIA JE DAR

KROJ – ľudový odev v krásnej rozmanitosti, obdivuhodnej jemnosti našich predkov Bronislava Millá – propagátorka kroja a kultúry moravskej Hané, Hanácky mužský zbor Rovina, Olomouc ČR,  Mária Kotláriková,  Tradičné ľudové umelecké remeslá Leopoldov, regionálne krojové skupiny Drahovce, Madunice, Šulekovo, Leopoldov, Červeník 

garant: Jozef Hesko, spolupráca: Mária Kotláriková                                                                                                                                                                                                

17:00 h SPRIEVOD MAŽORETIEK  A DYCHOVÉHO ORCHESTRA Z NOVEJ DUBNICE

garant: Trnavské osvetové stredisko

17:30 h BEH ZDRAVIA ULICAMI ČERVENÍKA , O pohár predsedu COOP Jednoty Trnava, SD, 40. Ročník

registrácia: www.vysledkovyservis.sk 

garant: COOP Jednota Trnava, SD 

18:30 h  METAMORFÓZY  MUZIKY 

HS The Blue Wings, HS Omega Club

garant: Róbert Ondriš

21:00 h HS Milkivej 

garant: Marek Bielik

21:00 h, 3EC Reštaurácia 

ĽH Karpatská muzika, Hanácky mužský zbor Rovina-Olomouc-ČR

 garant: Jozef Hesko

   

20:30 h  amfiteáter Červeník

Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka: SPEV KOHÚTA – dedinská komédia s kriminálnou zápletkou

garant: Obec Červeník

NEDEĹA  07.08. 2022

ARTpódium pri Zvonici

12:00 h POLUNNAJŠÉ  ZVONENÝ   K OBEDU

o histórii posolstva zvonov a zvonenia

garant: Jozef Hesko

 

14:00 h NA FRAŠTACKEM ZÁMKU                                                                                                                                                                                                                                                  

program kolektívov regiónu Hlohovec – scénické uvedenie                                                                                                                                                                                                                                   

FSk Šulekovo – Hlohovec,  KSf Mestečko-Leopoldov, Muzika Heskovci, DĽH Malí/Mladí huslisti, DH Verešvaranka – Červeník

garant: Jozef Hesko, spolupráca Katarína a Marek Bielikoví, Vlastivedné múzeum Hlohovec                                                                                          

16:30 h Krojovaný sprievod obcou

garant: Trnavské osvetové stredisko

           

amfiteáter Červeník

17:00 h – GALAPROGRAM

pri príležitosti Dňa úcty k poľnohospodárom 

a Medzinárodného družstevného dňa 

,,Gazda náš, gazda náš dajže nám oldomáš

Dedinská folklórna skupina Verešvaran Červeník, Detský folklórny súbor Verešvaranček Červeník, Folklórna skupina Šulekovo zo Šulekova

Dychová hudba  Verešvaranka Červeník

Ľudové hudby Malí a Mladí huslisti, Muzika Heskovci Červeník

Folklórna skupina Heľpan z Heľpy

Chlopi z Heľpy

Dychová hudba Veselá muzika z Ratíškovic, ČR

Folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny ,,Ľúbezná krása“

garant: Trnavské osvetové stredisko

 

ARTpódium  pri Zvonici

18:00 h VEČERNÉ ZVONENÝ – ANJEL PÁNA

 pokyn k modlitbe a pre deti, aby išli domov…

 garant: Jozef Hesko

20:00 h – 24:00 h VESELO PRI ZVONICI     

Dychová hudba Veselá muzika z Ratíškovic, ČR

 garant: Trnavské osvetové stredisko

 

PONDELOK 08.08. 2022

10:00 – 23:00 h – DOZVUKY PRI ŠENKKU

Upratuváný, zametáný, oldomáš…

VEREŠVÁRSKI  MUZIKANTI 

garant: Jozef Hesko, Milan Kuzma

 

Ostatné programy, sprievodné podujatia a výstavy:

NEDEĽA 31. 07. 2022

16:00 h námestie sv. Ignáca Leopoldov

Folklórne Mestečko

Regionálna folklórna prehliadka  – živá pozvánka

KSf  Mestečko – Leopoldov, FSk Šulekovo – Hlohovec, Muzika Heskovci Červeník, sólisti inštrumentalisti regiónu Hlohovec

garant: Milan Klačko

ŠTVRTOK 04.08. 2022

18:30 h, strešná terasa reštaurácie 3EC v centre obce Červeník

MUZIKA NA STRECHE

Hudobná pozvánka a otvorenie festivalu v Červeníku 

Brass Kvartett AMO, Verešvárski muzikanti a ich hostia, Verešvársky KUKO spolok  

garant: Jozef Hesko spolupráca: Mária Kotláriková, Milan Lacheta, Katarína a Marek Bielikoví

                                                                                            

SOBOTA, NEDEĽA 06. a 07.08. 2022

Stála národopisná výstava v Červeníku

Dedičstvo predkov – budova starej školy Červeník

garant: Mária Kotláriková, Milan Lacheta

od 05. 08. (15:00 h) – do 07.08. 2022 (20:00 h)

Folklórne stanové mestečko – bezplatné stanovanie priamo v amfiteátri s blízkosťou sociálnych zariadení

 

FOTOGALÉRIA