Bezpečne za kultúrou

dezinf obr web

Zriaďovateľ Trnavského osvetového strediska, Trnavský samosprávny kraj, realizoval projekt z dotačnej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR „Bezpečne za kultúrou”.

Súčasťou projektu je aj nákup hygienických a ochranných prostriedkov do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, teda aj Trnavského osvetového strediska.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ďakujeme!