Beseda a workshop s Mgr. Dušanom Blahútom PhD.

titulka beseda tocenie

 

V rámci vzdelávania v oblasti filmovej tvorby sme dňa 21. 11. 2022 zrealizovali za pomoci finančnej dotácie od mesta Trnava, tvorivú dielňu a besedu s filmovým tvorcom Mgr.  Dušanom Blahútom PhD.  v učebni SOŠ obchodu a služieb v Trnave. Pán lektor je absolventom FMK UCM v Trnave, kde pôsobí ako odborný asistent a vedúci ateliéru audiovizuálnej tvorby a streamingu. Na FMK UCM vyučuje aj 3D grafiku virtuálnej a rozšírenej reality, grafický dizajn, animácie a produkciu. Pôsobil v Alien štúdiu, ktoré patrí medzi najuznávanejšie 3D grafické a animačné štúdiá na Slovensku na pozícii motion designer. Témou wokshopu bola tvorba reklamných spotov. Pán lektor podrobne vysvetlil na ukážkach postup prípravy jednotlivých reklamných spotov, prípravu storyboardov (obrazového scenára), renderovanie a prácu v programe 3D MAX. Hovoril aj o spolupráci s grafickým štúdiami v BOLLYVOODE v Indii. V projekcii boli uvedené reklamné spoty : „ De Vit 2022“, „Kaufland – sprievodca prírodou“, „O2 SK – Poďte s dobou“, „O2 SK – Vianoce O2“. V závere sme si pozreli ukážky prípravy zaujímavých virtuálnych scén z rozprávky „Zázračný nos“. Rozprávka sa natáčala aj v Trnave. Štúdio ALIEN dotvorilo rôzne vizuálne efekty. Lektor odpovedal na otázky účastníkov a povzbudil ich k práci s programom 3D MAX.

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti