Beseda a workshop s Mgr. art. Dušanom Bustinom

scenarista s PC 1

 

V rámci vzdelávania v oblasti filmovej tvorby sme dňa 10. 11. 2022 zrealizovali za pomoci finančnej dotácie od mesta Trnava, tvorivú dielňu a besedu s filmovým tvorcom Mgr. art. Dušanom Bustinom v učebni Gymnázia Angely Merici v Trnave. Pán lektor je režisér a scenárista dokumentárnych a hraných filmov. Vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na  VŠMU s dvojročným pôsobením na FAMU v Bratislave, kde sa venoval prevažne réžii hraného filmu. Okrem autorskej činnosti sa aktívne venuje aj filmovému strihu, postprodukcii a pedagogickej činnosti. Je spoluzakladateľom filmového štúdia Almostar. Témou workshopu bolo kreatívne myslenie pri tvorbe scenárov. Uviedol citát „Nebuď zvedavý, budeš skoro starý“. Lektor aktívne zapájal účastníkov do rozboru citátu rôznymi otázkami, až dospeli k záveru, že „Buď zvedavý, budeš dlho mladý“. K tvorbe kvalitného scenára je dôležité mať kreatívne aj kritické myslenie. Autor musí poznať materiál na film, ktorý spracuje do filmovej reči s vyjadrením postoja. Film môže vzniknúť aj tak, že sa sformuluje myšlienka a hľadá sa presvedčivá argumentácia, ktorá by podporila daný zámer – myšlienku. Lektor robil rôzne cvičenia na kritické myslenie. Účastníkom kládol rôzne otázky k rôznym témam a oni tvorivo a aktívne vystupovali a formovali svoj postoj k téme. V projekcii uviedol filmy zo série dokumentov „Cultural heritage“, „Virtuálne svety“, “LOOXEE“, „Slovenské more“. Účastníkom sa workshop veľmi páčil, čo vyjadrili tak, že lektora odmenili búrlivým potleskom.

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti