70 rokov radosti z tvorivosti!

70-nahlad

Rok 2023 je dôležitým a významným medzníkom kultúrnej a osvetovej činnosti na Slovensku. Práve v roku 1953 vznikali na celom území našej republiky osvetové strediská, domy osvety, či miestne osvetové besedy po mestách i obciach. Organizácie, z ktorých sa postupne kreovali dnešné kultúrne a osvetové strediská, si v tomto roku pripomínajú 70. výročie svojho založenia a mnohé z nich aj nepretržitého fungovania. Výnimkou nie sú ani osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, Trnavské osvetové stredisko, Galantské osvetové stredisko, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede.

Boli to práve osvetové strediská, ktoré boli prvými lastovičkami, ktoré systematicky vytvárali a zastrešovali kultúrne dianie v regiónoch. Sú významným nositeľom a uchovávateľom kultúry, vzdelanosti, organizácie a metodiky vzdelávania sa v oblasti kultúry. Zastrešujú činnosť neprofesionálneho umenia, ktorá je nesmierne dôležitým pilierom celkového kultúrneho diania v spoločnosti. Príbeh kultúrno-osvetových inštitúcií je príbehom mnohých generácií a širokého spektra ľudí. Od detí až po seniorov, cez laickú i odbornú verejnosť, ktorých životy tieto inštitúcie ovplyvnili a obohatili. Cez tradičné po netradičné formy realizátori prezentujú kreativitu a talent ľudí, ktorí sa svojej tvorivej činnosti venujú vo voľnom čase.

Pri tejto príležitosti sa 9. novembra 2023 uskutoční v Divadle Jána Palárika v Trnave slávnostný galaprogram, pri príležitosti 70. výročia založenia osvetových stredísk Trnavského kraja.  Bude sa niesť v duchu spomienok na minulosť, či už na úseku ochotníckeho divadla, fotografie, filmu, folklóru alebo ľudového remesla. Slávnostné podujatie bude stretnutie tých, ktorí súčasnú kultúru v trnavskom regióne  tvoria, žijú ňou a niektorí jej zasvätili celý svoj profesijný život i svoj voľný čas.

Na galaprograme sa predstavia umelci rôznych umeleckých žánrov z rôznych kútov Trnavského kraja,  ako napríklad,  folklórny súbor Kis Megyer z Veľkého Medera, Golden string z Galanty, tanečná skupina Scream zo Senice, či Vanessa Šarközi s klavírnym virtuózom a najmä Trnavčanom Milošom Bihárym, ktorí svojimi vystúpeniami prispejú k príjemnej atmosfére slávnostného večera. Súčasťou galaprogramu bude aj oceňovanie významných osobností, ktoré svoj život zasvätili kultúrno – osvetovej práci. Župan Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič, spoločne s riaditeľmi osvetových stredísk, Janou Svetlovskou, Margitou Knappovou, Ľubicou Krištofou a Dušanom Blahútom odovzdajú ocenenia Magdaléne Meszárosovej, folkloristke, tanečnej pedagogičke a zakladateľke niekoľkých folklórnych kolektívov vo Veľkom Mederi, Ottovi Repovi, ktorý 33 rokov pracoval v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici a celý život ho sprevádza kultúrno – osvetová práca.

Ocenenie in memoriam bude udelené Viliamovi Farkašovi z Galanty, významnému husľovému virtuózovi a koncertnému majstrovi Slovenskej filharmónie. In memoriam bude ocenený dlhoročný riaditeľ Trnavského osvetového strediska, Roland Osvald. Na jeho čele stál 29 rokov, takisto stál aj pri zrode folklórnych slávností v Červeníku a Krakovanoch, ktoré sa tešia svojej existencii dodnes. Veríme, že toto slávnostné podujatie bude stretnutím mnohých generácií a osobností, ktorí si spoločne zaspomínajú a oslávia s nami našich 70 rokov radosti z tvorivosti.

Celé podujatie bude prebiehať v uzavretej spoločnosti.