15. výročie spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom